Beata Garnyte

Reprezentacyjne ulice Wilna

W minionym tygodniu kilka wileńskich ulic ogłoszono reprezentacyjnymi, a wśród nich aleja Giedymina (ulica A. Mickiewicza), Nepriklausomybës, Lukiškës (Łukiska),Savyvaldybës (E. Orzeszkowej), Katedralna, S. Daukanto (Napoleona), Rotušës (Ratuszowa), Stoties (Gościnna), Vasario 16, V. Kudirkos, A. Vienuolio (Gazowa), Jogailos (Jagiellońska), Vilniaus (Wileńska), Pamënkalnio (Postowa), Universiteto (Uniwersytecka), Pilies (Zamkowa), šv. Jono (Świętojańska), Didžioji (Wielka), Vokiečiř (Niemiecka), Aušros Vartř (Ostrobramska), Dominikonř (Dominikańska), Trakř (Trocka), część ulicy Kalvarijř (Kalwaryjskiej) do ulicy Ukmergës włącznie. Reprezentacyjnymi ogłoszono także skwery przy skrzyżowaniu ulicy Odminiř (Garbarskiej) z ulicą Giedymino (A. Mickiewicza) i ulicy Pilies (Zamkowej) z Švarco (Zaułkiem Szwarcowym). Decyzja ta pociągnęła za sobą zwiększenie wysokości podatków, które będą musiały m. in. płacić sklepy i kawiarnie, mieszczące się na tych ulicach.

NG 26 (462)