Posiedzenie ZG ZPL

We czwartek, 15 czerwca br. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie. W związku z trwającą dyskusją członkowie Zarządu Głównego przyjęli oświadczenie "O pierwszoplanowym zadaniu Związku Polaków na Litwie", które powinno, ich zdaniem, stanowić o sposobie rozwiązania zaistniałej sytuacji ( publikujemy poniżej). Postanowiono poprzeć inicjatywę Visaginskiego Oddziału Związku o przeprowadzeniu w Visaginas pierwszego festynu pieśni polskiej w ramach ogólnomiejskich obchodów 25 - lecia tego miasta. ZG podjął decyzję o wspólnym z redakcją "Naszej Gazety" przeprowadzeniu konkursu na człowieka przedsiębiorczego Ziemi Wileńskiej, wyniki którego będą ogłaszane co roku i będą dotyczyłby drobnych i średnich przedsiębiorców, tworzących miejsca pracy dla swojej rodziny i najbliższego otoczenia. Zebrani na wniosek wileńskich oddziałów miejskiego i rejonowego postanowili wspólnie świętować imieniny Janów i szukać kwiatu paproci w noc świętojańską w okolicach Rudominy. Przedyskutowano również inne tematy.

Inf. wł.

NG 26 (462)