Beata Garnyte

U progu III tysiąclecia

W dniach 22-24 czerwca br. w Wileńskim Domu Nauczyciela odbyła się już VI Międzynarodowa Konferencja "Nauka a jakość życia". W tym roku jej organizatorzy jako główny temat obrali omówienie perspektyw i zagrożeń III tysiąclecia.

Konferencja ta rozpoczęła się Mszą św. w Ostrej Bramie, po czym jej uczestnicy zgromadzili się w Wielkiej Sali Domu Nauczyciela na uroczyste otwarcie. W ceremonii tej udział wzięli m. in. Ambasador RP w Wilnie prof. E. Teichmann, Konsul Generalny RP w Wilnie prof. Mieczysław Jackiewicz, jak też wielu naukowców z różnych stron świata, reprezentujących różne kierunki badań.

Zagajając tę konferencję jeden z jej organizatorów, rektor Instytucji Wyższej Użyteczności Publicznej Universitas Studiorum Polonea Vilnensis, prof. R. Brazis stwierdził, że jej idea zrodziła się w roku 1989 w gronie uczonych o rodowodzie polskim na Litwie. Początkowo było ich niewielu, reprezentowali też różne kierunki naukowe, pracowali w różnych instytutach naukowych. Połączył ich język i kultura polska. W latach 1989/1990 zaczęli brać udział w środach literackich, gdzie dzielili się własnymi przemyśleniami, mówili o swych badaniach i dorobku. Wkrótce po tym naukowcy zdecydowali się poszerzyć zasięg swej działalności o element międzynarodowy, w tym celu 17 września 1990 roku zorganizowali pierwszą konferencję interdyscyplinarną "Nauka a jakość życia". Kolejne konferencje miały miejsce w latach 1992, 1994, 1996 i 1996. Tematyka tych konferencji była coraz szersza, obejmowała bowiem kulturę i historię, problemy związane z oświatą i służbą zdrowia, rozważano o ochronie środowiska i literaturze.

Tegoroczną konferencję Ambasador RP w Wilnie prof. E. Teichmann nazwała krokiem w kierunku przyszłości. Pani Ambasador stwierdziła, że Ziemia Wileńska jest ziemią szczególnego bogactwa. W wyniku wojen i repatriacji na tych terenach nie pozostało niemal inteligencji. Ci, którzy tu pozostali, straty te musieli nadrabiać. Pani Ambasador stwierdziła, że podobnie jak prof. Brazis jest ona niepoprawną optymistką i wierzy, że uda się nam to nadrobić. A pomóc w tym ma również ta konferencja.

Po oficjalnym rozpoczęciu obrad konferencji dla jej uczestników nastąpił czas pracy. W ciągu trzech dni wysłuchali oni wielu referatów, których rozrzut tematyczny był niezwykle szeroki. Mówiono tu więc i o historycznych podłożach współczesnych postaw Polaków na Litwie (dr A. Srebrakowski) i o sporcie jeździeckim w Wilnie w latach 1918 - 1939 (mgr Renata Urban), poruszono takie tematy, jak przestępczość a przemiana wieków, wspomniano folklor i tradycje Wileńszczyzny, i wiele wiele innych. Planuje się,że 100 referatów, wybranych przez recenzentów, o objętości 4 strony każdy, opublikowane zostaną w książce pokonferencyjnej. Wydanie książki planuje się na listopad 2000 roku.

NG 27 (463)