W czerwcu zmniejszają się
dochody budżetu państwa

Wilno, 16 czerwca (BNS). Niedostateczne ściąganie podatków w ciągu dwóch pierwszych tygodni czerwca znowu pogorszyło sytuację budżetu państwowego. Od początku miesiąca do 15 czerwca do budżetu wpłynęło 214,4 mln litów dochodu, o 36 mln litów mniej niż planowano.

Od początku roku do 15 czerwca niedobór wpływów budżetowych wyniósł 154,9 mln litów - ogółem zebrano 2,523 mld litów. W końcu maja niedobór skarbu zmniejszył się do 119 mln litów.

W ciągu dwóch pierwszych tygodni czerwca w dniach pracy ściąganośrednio po 19,5 mln litów. Według planu, w tym miesiącu dzienne wpływy powinny wynosić 22,8 mln litów, a w ciągu całego czerwca - 500,8 mln litów.

Deficyt budżetu państwowego na dzień 7 czerwca wynosił 444,5 mln litów. W ciągu dwóch kwartałów roku deficyt budżetu nie powinien przekraczać 510 mln litów.

("Lietuvos rytas" z 17 06 2000 r.)

NG 27 (463)