Trudno już dogonić pociąg UE

Pochwały - to jeszcze nie wszystko

Główny negocjator z Unią Europejską, wiceminister spraw zagranicznych Vygaudas Ušackas ma wątpliwości co do możliwości UE przyśpieszenia procesu rokowań.

"Chociaż UE chwali realizowane przez rząd Andriusa Kubiliusa reformy w trakcie przygotowań do członkostwa w UE, a litewscy negocjatorzy są zadowoleni z dialogu prowadzonego z kolegami z Komisji Europejskiej, jednak nie jest jasne, czy Litwa w najbliższym czasie będzie mogła skorzystać z deklarowanej przez przywódców UE polityki doścignięcia" - po spotkaniu w Brukseli powiedział V. Ušackas.

UE głosi, że kraje, w tym również Litwa, które w marcu br. rozpoczęły negocjacje, mają możliwość doścignięcia Estonii, Czech, Węgier i innych państw, jakie ten proces rozpoczęły w 1998 r.

("Lietuvos rytas" z 19 czerwca 2000 r.)

NG 27 (463)