Goście redakcji

Jesteśmy zauroczeni Wilnem

Wilno, a ściślej Wileńskie Archiwum Historyczne znalazło się w polu zainteresowań naukowych profesor dr hab. Wiktorii Śliwowskiej. Pani profesor jest pracownikiem Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, bada dzieje powstania styczniowego. Pan Rene Śliwowski jest filologiem.

Jak wyznała Pani Wiktoria Wileńskie Archiwum Historyczne posiada "niebywałą ilość dokumentów" związanych z powstaniem styczniowym. Tu, w Wilnie, są dokumenty tymczasowego audytoriatu polowego, wileńskiej i kowieńskiej komisji śledczych, tajnego wydziału generał - gubernatora, archiwum Murawjowa, archiwum wileńskiego policmajstra, Wileńskiego Towarzystwa Naukowego. Przed dwoma laty prof. W. Śliwowska wydała "Słownik zesłańców I połowy XIX w." I obecnie pracuje nad "Słownikiem powstańców 1863 r." Część tych dokumentów, jak mówi Pani profesor, już była wykorzystana wcześniej - w okresie sowieckim, mimo to pozostaje jeszcze morze materiału niewykorzystanego.

W trakcie rozmowy państwo Śliwowscy wyznali,że są zauroczeni Wilnem i tymi zmianami, jakie zachodzą w naszym mieście w ostatnich latach. Inf. wł.

NG 27 (463)