Tydzień w skrócie

Do sądu

Po raz pierwszy w dziejach powojennej Litwy samorząd lokalny podał do sądu rząd kraju. Zarząd samorządu Wilna postanowił przez sąd odzyskać 118 mln Lt., które zgodnie z ustawodawstwem dłużny jest mu rząd. Z kolei Ministerstwo Finansów i Inspekcja Podatkowa twierdzą, że stołeczny samorząd nie dopłacił do skarbu państwa 90 mln Lt. Skandal podatkowy wyhamował budowanie centroprawicowej koalicji w przeddzień wyborów parlamentarnych.

Złamali

Państwowa Inspekcja Podatkowa ujawniła, że prawie połowa partii politycznych, które brały udział w wiosennych wyborach samorządowych, złamały ustawę o finansowaniu kampanii politycznych. Te partie nieprawidłowo wypełniły formularze sprawozdań finansowych.

Cyganie

Rząd zatwierdził program integracji Cyganów w życie społeczne kraju w latach 2001 - 2004. W ramach realizacji tego programu planuje się uporządkować tabor wileński, który jest jednym z największych ośrodków rozpowszechniania narkotyków w Wilnie.

Nie wytrzymał

Zaledwie pół godziny trwało przesłuchanie w Wileńskim Sądzie Okręgowym za pomocą sprzętu wideo szefa wileńskiego okręgu litewskiej profaszystowskiej tajnej policji (Saugumy) A. Lileikisa. 93 - letni Lileikis oskarżony jest o współudział w zamordowaniu 75 Żydów. Po przesłuchaniu karetka pogotowia odwiozła oskarżonego do kliniki w Santaryszkach. Przesłuchanie Lileikisa za pomocą nowoczesnego sprzętu kosztowało podatnika 50 tys. Lt. Po zakończeniu przesłuchania prokurator stwierdził, że przesłuchanie podejrzanego będzie kontynuowane stopniowo w odcinkach.

NG 27 (463)