Sylwetki litewskich działaczy
społeczno politycznych

Gintautas PANGONIS

Dyrektor generalny "Bitës GSM" Spółka komunikacji komórkowej otrzymała od międzynarodowego syndykatu banków pożyczkę w wysokości 93,7 mln dolarów (374,8 mln litów) na budowę nowych stacji, rozszerzanie sieci oraz wdrażanie nowych zintegrowanych usług i in. inwestycje.


Petras ZABLOCKIS

Dyrektor generalny "Malseny" W ciągu 5 miesięcy br. poniewieskie przedsiębiorstwo miało 1,29 mln litów zysku - jest to prawie czterokrotnie więcej niż w roku ubiegłym. Na uzyskanie dobrych wyników wpłynęło obniżenie kosztów produkcji.
Juozapas Algirdas KATKUS,

przewodniczący sejmowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, doczekał się wysokiej oceny. Ambasador Francji na Litwie Michel Touraine wręczył litewskiemu parlamentarzyście order kawalerski Francuskiej Legii Honorowej. To odznaczenie nadano A. Katkusowi za zasługi w rozszerzaniu litewsko-francuskiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony.
Sigitas SLAVICKAS,

konserwatysta, członek sejmowego Komitetu Gospodarczego, bez dokonania jakichkolwiek badań, oświadczył nieodpowiedzialnie, że po wejściu w życie zakazu reklamy tytoniu nie odnotowano negatywnych skutków. S. Slavickas nie pojmuje, że zakaz reklamy tytoniu znacznie zaszkodził biznesowi i mass mediom. Po oświadczeniach S. Slavickasa Sejm "pogrzebał"próby odroczenia zakazu reklamy wyrobów tytoniowych.

("Veidas" z 22 czerwca 2000 r.)

NG 27 (463)