Virgaudas GUDAS

Zadłużenie Litwy wierzycielom
nieustannie rośnie

Zagranicznym i krajowym instytucjom finansowym Litwa jest dłużna prawie 15 mld litów. Według obliczeń Departamentu Statystyki, każdy obywatel Litwy ma zadłużenie w wysokości ponad 2,8 tys. litów.

Jak twierdzi kierowniczka wydziału badań ekonomicznych Departamentu Statystyki Ona Grigienë, taką sumę stanowią pożyczki zagraniczne zaciągnięte w imieniu państwa litewskiego (ponad 11,6 mld litów) i pożyczki otrzymane z gwarancją państwa (przeszło 3 mld litów).

Tylko w 1999 r. suma ta wzrosła o 3,125 mld litów, a w ciągu pierwszego kwartału br. zadłużenie państwa zwiększyło się jeszcze o 945,3 mln litów.

Jak powiedziała O. Grigienë, ogółem do 1 kwietnia br. Litwa otrzymała tytułem pożyczek 13,64 mld litów, tj. 93 proc. całej przewidzianej w umowach sumy pożyczek. Do tego czasu zwrócono 3,2 mld Lt, czyli 23,5 proc. zaciągniętych pożyczek. Zadłużenie państwa litewskiego bankom zagranicznym i litewskim, oficjalnym organizacjom finansowym i firmom wyniosło do tego czasu ponad 10,4 mld litów.

("Respublika" z 17 06 2000 r.)

NG 27 (463)