Zielone Świątkiw Skojdziszkach

11 czerwca br., dzień, w którym Kościół katolicki obchodził Zesłanie Ducha Świętego, zapewne na długo pozostanie w myślach i pamięci mieszkańców Skojdziszek. Tego dnia bowiem po długiej przerwie Msza św. została odprawiona tam przy będącej jeszcze w trakcie odbudowy kaplicy.

We mszy św., którą tego dnia odprawił ksiądz Dariusz Stańczyk, udział wzięli zarówno starzy, jak i młodzi. Nie zabrakło też gospodarza - starosty niemieskiego Włodzimierza Sipowicza. Podczas tej Mszy modlono się za tych wszystkich, którzy bądź finansowo, bądź też pracą własnych rąk przyczynili się do dzieła odbudowy kaplicy. Zbierano też dalsze ofiary na jej odbudowę.

Bóg łaskawym okiem spojrzał na wiernych, zgromadzonych tego dnia przy kaplicy - pogoda tego dnia dopisała jak nigdy, na niebie nie pojawiła się żadna chmurka.

Na zdjęciu: podczas Mszy św.

Fot. Bronisława Kondratowicz

NG 27 (463)