Alina T. Midro , Białystok
Stowarzyszenie Rodzina Ponarska

Lubelska tablica ku czci
pomordowanych w Ponarach

W Lublinie 18 czerwca o godz. 12.00 w kościele Dominikanów została odsłonięta i poświęcona tablica dla uczczenia tysięcy pomordowanych Polaków w Ponarach k/ Wilna w latach 1941-1944.

Ponary, największe miejsce kaźni na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej zwane wileńską golgotą, gdzie ofiarami byli Polacy działający w Armii Krajowej, harcerze, księża, nauczyciele, lekarze, kolejarze, adwokaci. Mordowano polskich obywateli pochodzeniażydowskiego, Polaków i innych więźniów zŁukiszek. W lesie ponarskim spoczywają szczątki ponad 100 tysięcy ofiar.
Na uroczystość przybyli członkowie rodzin pomordowanych z Warszawy, Białegostoku, Opola, Olsztyna i Lublina, Berlina a nawet wnuki ofiar z Arizony. Mszę św. koncelebrowało 5 księży. Udział wzięła pani Helena Pasierbska, niestrudzona w działaniach na rzecz ocalenia od zapomnienia wydarzeń ponarskich z lat 40-tych - autorka cennych książek o Ponarach, prezes Stowarzyszenia Rodziny Ponarskiej. Tablica zaprojektowana przez prof. Zalewskiego z Politechniki Gdańskiej, wykonana w Olsztynie przez p. Janusza Kowalewskiego dotarła do Lublina i została wmurowana dzięki ofiarnej pomocy członków Stowarzyszenia Rodziny Ponarskiej pani Alicji Michałowskiej, Aliny Juszczewskiej, Andrzeja Szczemirskiego, Heleny Gulanowskiej oraz przedstawicieli Towarzystwa Grodna i Wilna. Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe ze Szczecina zeŚwiatowego Związku Armii Krajowej oraz Lubelskiego oddziału Armii Krajowej. Przepięknieśpiewał chór dziecięco-młodzieżowy.


Adres kontaktowy:
Prof. dr hab. Alina T. Midro
Zakład Genetyki Klinicznej AMB
15-230 Białystok 8
skr. pocz. 22


NG 28 (464)