Sylwetki litewskich działaczy
społeczno-politycznych

Jonas KUNDROTAS
Dyrektor generalny "Kedainiu grudai.
Ponieważ z powodu braku żyta, stanęło kilka młynów kraju, więc spółka zwiększa objętość produkcji i rozszerza rynek. Tylko w maju kiejdańczycy zmełli 1,5 tys. ton
-żytniej mąki, czyli 300 ton więcej niż w kwietniu.
Z inicjatywy mera Szawel
Vidy STASIUNAITE,
o połowę zmniejszono uposażenia kierowników i pracowników administracji przedsiębiorstw samorządu. Kierownicy "Šiauliu energija", "Šiauliu vandenys", "Specializuotas transportas" i innych spółek, zamiast 6 tys. litów, od 1 września otrzymają pobory w wysokości 3 tys. litów. Ta decyzja spotkała się z aprobatą mieszkańców miasta.
Kazys PEDNYČIA,
prokurator generalny, jak się okazało, jest również pułkownikiem rezerwy służby bezpieczeństwa. Zgodnie ze statutem Departamentu Bezpieczeństwa, do rezerwy funkcjonariuszy DBP mogą być zaliczone osoby, wykonujące zadania służbowe DBP. Zatem, K. Pednyčia powinien przynajmniej formalnie spełniać polecenia szefa DBP M. Laurinkusa. Jeśli zaś tak czyni, to narusza główną zasadę prokuratury, mianowicie zasadę samodzielności.
Algirdas PATACKAS,
radykalny poseł na Sejm, ponownie zaproponował, aby ograniczyć mass media,żeby nie mogły wywierać negatywnego wpływu. "Nie obawiam się słowa "cenzura", powinniśmy bowiem pewnego razu uregulować tę sprawę" - mówił on. Wtedy zapewne należałoby ograniczyć Sejm, aby nie mógł wywierać negatywnego wpływu nie tylko na dzieci, ale też na wszystkich mieszkańców Litwy.

(wg. "Veidas" z 29 06 -5 07 2000 r.)


NG 28 (464)