Ku pamięci Juliusza Słowackiego

Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna,
Co mi żywemu na nic...tylko czoło zdobi -
Lecz pośmierci was będzie gniotła niewidzialna,
Aż was zjadacze chleba - w aniołów przerobi.
( Juliusz Słowacki. Testament mój.)

W minioną niedzielę, 9 lipca br. imię jednego z najwybitniejszych polskich poetów, współtwórcy polskiego romantyzmu Juliusza Słowackiego doczekało się pierwszego w okresie współczesnym upamiętnienia na Ziemi Wileńskiej poprzez odsłonięcie tablicy pamiątkowej naścianie dzwonnicy kościoła Najświętszej Maryi Panny w Mickunach.

Autor "Kordiana", "Balladyny", "Lilli Wenedy", "Beniowskiego", "Godziny myśli" i wielu innych, nie mających sobie równych wzlotów poetyckich, bywał w latach dzieciństwa i młodości w Mickunach, uczestniczył w poświęceniu obecnego, rozbudowanego ostatnio przez obecnego ks. proboszcza Henryka Naumowicza, kościoła.

Uroczystości odsłonięcia tablicy dokonała ambasador RP w Wilnie prof. Eufemia Teichmann. W nabożeństwie i uroczystościach wziął udział ks. prałat Józef Obrembski.

Tablica jest dziełem litewskiego architekta Gediminasa Jakubonisa.

Inf. wł.

Fot. Bronisława Kondratowicz

NG 29 (456)