Sylwetki litewskich działaczy
społeczno politycznych

Raimundas Alekna,

minister zdrowia, zwrócił się do Głównego Komisji Etyki Służbowej z prośbą o zbadanie opisanych w tygodniku "Veidas" faktów, dotyczących podróży do Kenii dyrektora Departamentu Farmacji Gintautasa Viskaitisa i naczelnika Państwowej Służby Kontroli Leków Vytautasa Budnikasa. Sądzi się,że koszty wyjazdu tych urzędników opłaciła słoweńska firma farmaceutyczna KRKA.
Raműnas Karbauskis,

przewodniczący Partii Chłopskiej, organizuje bojkot przetwórców mleka i sugeruje rolnikom, aby nie sprzedawali mleka. R. Karbauskisżąda, aby rząd przywrócił regulowanie przez państwo rynku mlecznego. Przeciwnicy tej akcji protestu twierdzą,że R. Karbauskis dąży do celów populistycznych. Dodają też,że najbardziej na tym będą poszkodowani sami uczestnicy akcji.

Dţuljeta Armonienë,

kierowniczka produkcji "Đvyturysu", piwo "Ekstra" opracowane przez głównego piwowara firmy naŚwiatowym Pucharze Piwa w USA zostało wyróżnione srebrnym medalem. W Kłajpedzie piwo to jest warzone już od czterech lat.
Arűnas Keserauskas,

dyrektor generalny "Lietuvos energija", spółka zaciągnie pośrednie pożyczki w wysokości do 20 mln USD (80 mln Lt), które są potrzebne do przetrwania, zanim nie zostanie rozpowszechniona emisja papierów wartościowych na sumę 85 mln euro (ponad 320 mln Lt).

("Veidas" z czerwca 2000 r.)

NG 29 (456)