Pamięci prof. dr hab. Tadeusza Gasztolda

14 czerwca 2000 roku zmarł w Koszalinie prof. dr hab. Tadeusz Gasztold, założyciel i wieloletni aż do śmierci prezes Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Kresów Wschodnich.

Urodzony w Wilnie w roku 1932 wyemigrował z rodzicami w ramach tzw. repatriacji do Polski i osiadł w Stargardzie Szczecińskim.

Ukończył maturę i studia na Uniwersytecie Wrocławskim. Wiele jego prac stanowi dokumentację zbrodni hitlerowskich i stalinowskich na Narodzie Polskim, a wśród nich - "Rozkaz zabić przyszedł z Moskwy", "Nad Niemnem i Oszmianą", " Sowietyzacja i rusyfikacja Wileńszczyzny i Nowogródczyzny w działalności partyzantki sowieckiej w latach 1941 - 1944" i inne.

Pełnił funkcje dyrektora naukowego Koszalińskiego Ośrodka Naukowo - Badawczego, dyrektora Muzeum Okręgowego w Koszalinie, prodziekana Wydziału Humanistycznego WSP w Słupsku.

Został pochowany na cmentarzu koszalińskim.

Cześć Jego pamięci.

Wilnianie

NG 29 (456)