T. Gawin podał się do dymisji

Tadeusz Gawin, prezes Związku Polaków na Białorusi, pełniący tę funkcję jeszcze od czasów radzieckich, 5 lipca br. podał się do dymisji, której powodem, jak podał, jest pogorszający się stan zdrowia.

Ten 49 - letni zawodowy podpułkownik wojsk KGB w stanie spoczynku należał do tak zwanego grona pierwszych prezesów, o którym złośliwi nawet twierdzili, iż został specjalnie przygotowany do kierowania polską organizacją społeczną przez ówczesne władze radzieckie.

Zastanawia więc, dlaczego J. Sienkiewicz, należący również do grona pierwszych prezesów i pełniący tę funkcję w latach 1988 - 1992, a będący bliskim przyjacielem T. Gawina, na odwrót usilnie zabiega o ponowne przejęcie władzy w Związku Polaków na Litwie.

NG 30 (466)