Nieuczciwa konkurencja

Ostatnio nowo mianowani po wyborach samorządowych starostowie gmin rejonu wileńskiego otrzymali specyficzne zadanie - każdy z nich ma nakaz zaprenumerowania na terenie starostwa 100 egzemplarzy trójjęzycznej gazety "Przyjaźń", głównie kosztem "Naszej Gazety".

Jest to bez wątpienia przykład nieuczciwej konkurencji oraz kolejny chwyt przed zbliżającymi się wyborami do Sejmu RL, mający na celu wyeliminowanie każdego innego pisma, które krytycznie ocenia działalność urzędników samorządowych i lidera AWPL W. Tomaszewskiego, będącego zresztą właścicielem tejże "Przyjaźni".

Co ciekawe, iż na remont wszystkich szkół z budżetu rejonu asygnuje się znacznie mniejśrodków, niż na utrzymanie tego prywatnego pisma.

NG 30 (466)