Polski dyplomata grzebie ideę
Uniwersytetu Polskiego w Wilnie

Konsul Generalny RP na Litwie Mieczysław Jackiewicz twierdzi, że idea Uniwersytetu Polskiego w Wilnie po prostu upadła.

Dla pisma "Społeczeństwo" pracujący na Litwie dyplomata powiedział, że "idea Uniwersytetu Polskiego w Wilnie upadła, nie ma bowiem naukowców, którzy mogliby wykładać w tej placówce naukowej, natomiast angażowanie uczonych w Polsce przeczy zasadom samodzielnego uniwersytetu".

Konsul krytykował również żądanie polskich organizacji na Litwie, aby do szkół polskich na Litwie powrócił obowiązkowy egzamin z języka polskiego.
Jak twierdzi M. Jackiewicz, chociaż taką możliwość wyboru pozostawiono radom pedagogicznym szkół, jednakże, "jak za dawnych czasów sowieckich nikt nie chce z tego skorzystać i oczekuje na specjalną decyzję ministerstwa".

Zdaniem Konsula Generalnego RP na Litwie, inicjatywa w sprawie egzaminu powinna pochodzić od rodziców, a nie od działaczy różnych organizacji.

M. Jackiewicz zaznaczył, że "Polacy na Litwie mają równe, podobnie jak i inni obywatele, możliwości kariery, ale przede wszystkim należy się starać, aby w każdej dziedzinie życia być profesjonalistą".

Myśli konsula z pisma "Społeczeństwo" przedrukowało czasopismo Litwinów w Polsce "Aušra".

("Lietuvos rytas" z 11 07 2000 r.)

NG 30 (466)