Pamięci tych, co padli w nierównym boju...

Pamięćżołnierzy Armii Krajowej, poległych pod Krawczunami, Płacieniszkami i Nowosiołkami w nierównym boju z wycofującymi się z Wilna przeważającymi siłami wojsk hitlerowskich, uczcili w dniu 13 lipca br. zebrani przy pomniku polscy kombatanci wszystkich formacji wojskowych, okoliczna ludność oraz polscy działacze społeczni. Od chwili ustawienia pomnika coroczne spotkania w Krawczunach stały się tradycyjnym miejscem składania hołdu bohaterskim uczestnikom operacji "Ostra Brama".
Mszę św. za poległych odprawili księża Józef Aszkiełowicz i Dariusz Stańczyk.

Fot. Waldemar Dowejko

NG 30 (466)