Tydzień w skrócie

Weto

Prezydent V. Adamkus wetował poprawki do ustawy o wyborach parlamentarnych. 4 lipca Sejm RL głosami konserwatystów przyjął szereg poprawek do tej ustawy, między innymi poprawki te anulowały drugą turę wyrobów w okręgach jednomandatowych. Zwycięzcą w takim okręgu zostawała osoba, która nabierała największą liczbę głosów. Prezydent zaproponował Sejmowi pozostawić drugą turę.

Kontroler

Sejm RL przyjął nową ustawę o środkach masowego przekazu. Nowa ustawa przewiduje powołanie instytucji kontrolera środków masowego przekazu.

Dymisja

Do dymisji podał się kierownik Państwowej Ispekcji Podatkowej A. Bakđinskas. Przed tym działalność urzędu podatkowego była poddana ostrej krytyce przez premiera. Szef rządu skrytykował Bakđinskasa za to, że nie ma on pomysłu, jak usprawnić ściąganie podatków.

Wybory

Partia konserwatystów opublikowała projekt listy swych kandydatów do Sejmu. Większość obecnych posłów i ministrów z ramienia tej partii znalazła się w dolnej części tej listy i utraciła nawet teoretycznie możliwość dostania się do Sejmu następnej kadencji.

Lewicowa Koalicja LDPP i Socdemów podpisała umowę o współpracy ze Związkiem Rosjan. Członkowie Związku Rosjan znajdą się na liście wyborczej tej koalicji.

NG 30 (466)