Sylwetki litewskich działaczy
społeczno politycznych

Saulius Janonis

Dyrektor Państwowej Kasy Chorych W roku bieżącym zadłużenie placówkom zdrowia wynosi 140 mln litów, w tym aptekom - 80 mln litów. W roku ubiegłym zadłużenie było na poziomie 110 mln litów, w tym roku planuje się je zmniejszyć o blisko 60 mln litów.
Česlovas Stankevičius,

minister ochrony kraju, podczas pobytu w USA doczekał się pochwał w związku z reformą systemu obrony i rozwoju wojska. Na dwustronnych spotkaniach w czasie konferencji "Europejsko-atlantycka współpraca strategiczna i bezpieczeństwo europejskie" stwierdzono, że Litwa jest jednym z niewielu krajów, które zdołały utrzymać rosnący budżet wojskowy.


Irena Degutienë,

minister pracy i opieki społecznej, wsławiła się tym, że lubi czytać raporty o obniżaniu się poziomu nędzy, jednakże nędza ta w kraju nadal rośnie. Ostatnio ministerstwo, którym kieruje Irena Degutienë, wezwało samorządy do aktywniejszego wspierania ubogich. Minister postępuje co najmniej nietaktownie, bowiem decyzje wydawane przez nią oraz jej podwładnych doprowadziły właśnie do zubożenia samorządów.Słowa i działania
Rolandasa Paksasa,

mera Wilna, mijają się ze sobą. Mer ciągle mówi o przejrzystości i oszczędności, jednakże Ministerstwo Finansów twierdzi, że samorząd m. Wilna pod kierownictwem R. Paksasa, w ostatnim okresie nie przestrzega dyscypliny finansowej, nie oszczędza i żyje ponad stan.

Uposażenie mera tylko w ciągu 1998 r. zwiększyło się z 31,7 tys. litów do 51 tys. litów.

("Veidas" z lipca 2000 r.)

NG 30 (466)