Dochody budżetu maleją katastrofalnie

Wilno, 13 lipca (BNS). Wpływy dochodów do budżetu, które znowu pogorszyły się w czerwcu, w lipcu stały się jeszcze niższe. Od początku miesiąca do 11 lipca do budżetu wpłynęło 99,53 mln litów, o 64,3 mln litów mniej niż planowano.

Od początku roku do dnia 11 lipca do budżetu nie wpłynęło 206,7 mln litów planowanych dochodów - ogółem zebrano 2,885 mld litów.

W końcu czerwca niedobór skarbu zmniejszył się do 143 mln litów, w końcu maja - do 119 mln litów.

W lipcu, w ciągu dnia pracy wpływa średnio po 16,8 mln litów. Zgodnie z planem, w tym miesiącu dziennie należy ściągać 27,3 mln litów, a przez cały miesiąc - 546,1 mln litów.

Deficyt budżetu państwowego na dzień 11 lipca wyniósł 492,8 mln litów.

("Lietuvos rytas" z 14 07 2000 r.)

NG 31 (467)