Stasys LIKAS

Właściciele patentów szykują się
do akcji protestu

Jeśli do 1 września rząd nie zatwierdzi uzgodnionego przed kilkoma miesiącami z drobnymi przedsiębiorcami projektu uchwały w sprawie częściowej zmiany trybu wydawania patentów, to właściciele patentów zamierzają znowu podjąć akcje protestu.

Dotychczas właściciele patentów nie oświadczyli oficjalnie, jakie konkretnie zastosują formy protestu, spodziewają się jeszcze bowiem, że rząd przed wyborami do Sejmu zatwierdzi tryb wydawania patentów. Jak wiadomo, przedsiębiorcy, protestując przeciwko zmianom trybu wydawania patentów, w roku ubiegłym i zaprzeszłym organizowali przed instytucjami rządowymi akcje protestu głodowego, pikietowali.

Jak twierdzą źródła, tym razem właściciele patentów zapowiadają zmianę taktyki akcji protestacyjnych - jako jedną z ewentualnych form protestu wskazują, że są w stanie, na przykład, czasowo sparaliżować pracę Inspekcji Podatkowej. Obecnie w kraju ma patenty blisko 170 tys. osób.

("Respublika" z 8 07 2000 r.)

NG 31 (467)