Powiedzieli

Alis Vydţiűnas, wicemarszałek Sejmu RL o tym, że Nowy Związek (socjalliberałowie) będzie popierać w wyborach Związek Centrum

"Chłopcy A. Paulauskasa będą musieli popierać swymi kontaktami i pieniędzmi R. Ozolasa"

Irena Degutienë, minister opieki społecznej i pracy

"Rozkaz ministra - nie święta krowa"

Kazys Pëdnyčia, prokurator generalny Litwy

"Im jest mi gorzej - tym lepiej się czuję. Prokuraturze tak i trzeba."

NG 31 (467)