Ułatwia się tryb
wyrejestrowania przedsiębiorstw

Zostanie ułatwiony tryb skreślania z rejestru nie działających realnie przedsiębiorstw Republiki Litewskiej.

Zgodnie z przygotowanym przez rząd projektem, taki tryb obowiązywałby do 1 stycznia 2002 roku. Jak wyjaśnia minister finansów Vytautas Dudënas, w projektach przewidziano ułatwiony tryb skreślenia z rejestru przedsiębiorstw nie posiadających osobowości prawnej i całkowicie nie prowadzących lub prowadzących działalność tylko do 1 stycznia 1995 roku. Proponuje się, aby właściciele takich likwidowanych przedsiębiorstw przedstawiali niezbędne deklaracje podatkowe, zaświadczenia instytucji kontrolnych o rozliczeniu się z budżetem, otrzymane w Państwowej Inspekcji Podatkowej. Ponadto proponuje się, aby takie przedsiębiorstwa zostały zwolnione z nie wpłaconych składek państwowego ubezpieczenia społecznego i obowiązkowego ubezpieczenia zdrowia. Przedsiębiorstwa w przypadku, jeśli działały tylko do 1 stycznia 1995 roku, zostałyby zwolnione również z innych podatków oraz składek, które musiały wpłacić.

("Respublika" z 8 07 2000 r.)

NG 31 (467)