Liczba adresów internetowych
w 2000 r. (na 100 mieszkańców)

Estonia 1,9
Czechy1,4
Węgry1,2
Słowenia1,1
Łotwa0,78
Polska0,65
Słowacja0,61
Litwa0,42
Chorwacja0,28
Bułgaria0,19
Rumunia0,19
Rosja0,18
Jugosławia0,14
Ukraina0,06
Białoruś0,02
Albania0,007

Liczba adresów internetowych, przypadająca na stu mieszkańców kraju, nie jest wskaźnikiem, odzwierciedlającym całą strukturę użytkowników internetu. Jednakże na tej podstawie można ustalić, jak daleko kraj posunął się w kierunku budowy społeczeństwa informacyjnego. Dopóki w krajach Europy Wschodniej i Środkowej nie zostanie utworzony rynek telekomunikacyjny, oparty na wolnej konkurencji, dopóty internet będzie dostępny wyłącznie elitarnej warstwie mieszkańców.

Źródło: "Transitions Online"

("Veidas" z 20 lipca 2000 r.)

NG 32 (468)