Beata Garnyte

W Wilnie jest coraz więcej nosicieli HIV

Chociaż Kłajpeda przoduje pod względem liczby osób zarażonych wirusem braku odporności człowieka (HIV), sytuacja w portowym mieście pod tym względem ustabilizowała się, natomiast w Wilnie rośnie liczba zarażonych.

Obecnie na Litwie jest zarejestrowanych 44 nosicieli wirusa HIV, spośród których 25 ustalono w Wilnie i 10 - w Kłajpedzie. Jedynie w ciągu dwóch pierwszych tygodni lipca HIV diagnozowano u 4 osób - dwóch mężczyzn i dwóch kobiet z Wilna.

Od początku 1988 roku, gdy na Litwie zaczęto rejestrować nosicieli HIV, centrum AIDS zarejestrowało 245 nosicieli wirusa HIV, w tym 35 chorych na AIDS.

Dotychczas na Litwie zmarło na AIDS 16 osób, w tym jedna na początku lipca br.

("Lietuvos rytas" z 20 07 2000 r.)

NG 32 (468)