Tydzień w skrócie

Weto

Prezydent Valdas Adamkus nałożył weto na trzy ustawy przyjęte przez Sejm RL. Głowa państwa zawetował ustawy o Środkach Masowego Przekazu, o Służbie Państwowej oraz ustawę o wypłatach dla polityków, sędziów i urzędników państwowych. Te akty prawne zostały zwrócone z powrotem do parlamentu.

Pożyczka

Amerykański koncern naftowy "Williams", będący właścicielem przedsiębiorstwa "Mażeikiř nafta", przedstawił Ministerstwu Gospodarki memorandum o rozpoczęciu pierwszego etapu modernizacji tego przedsiębiorstwa. Na te cele amerykański koncern chce pożyczyć 400 mln dolarów.

Święto

Prezydent Litwy V. Adamkus z małżonką udał się do Stanów Zjednoczonych, których obywatelami byli przez większą część swego życia, na zjazd jednej z organizacji tamtejszych Litwinów.

Rocznica

W poniedziałek, 31 lipca, uczczono 9. rocznicę tragedii w Miednikach. Tego dnia 1991 roku na przejściu granicznym w Miednikach w bestialski sposób zostało zamordowanych 7 litewskich celników i funkcjonariuszy policji granicznej. Litewski wymiar sprawiedliwości oskarża o to przestępstwo służby specjalne ówczesnego ZSRR.

Wzrost

Departament Statystyki Litwy informuje o wzroście produktu krajowego brutto. W porównaniu tym samym okresem roku ubiegłego PKB wzrósł o 2 proc. i osiągnął w pierwszym półroczu 21,1 mld Lt.

NG 32 (468)