Mieszkańcy Litwy starzeją się
i jest ich coraz mniej

Według danych Departamentu Statystyki, liczba mieszkańców kraju zmniejsza się od 1992 roku.

W ciągu ostatnich ośmiu lat (1992-1999) liczba mieszkańców na Litwie zmalała o 48 tys. czyli o 1,3 proc.

Jak podaje ELTA, na początku roku bieżącego Litwa miała 3 mln 698,5 tys. mieszkańców - o 2,3 tys. mniej niż przed rokiem. Obecnie w mieście mieszka 68,2 proc. ludzi. Od 1990 r. liczba ich wzrosła o 0,1 proc.

W ostatnim dziesięcioleciu maleje liczba małżeństw - jest ich nawet mniej niż w pierwszych latach powojennych. W 1999 r. zarejestrowano 17,9 tys. związków małżeńskich, o połowę mniej niż w 1990 r.

Najbardziej zmniejszyła się liczba wstępujących w związki małżeńskie młodych ludzi w wieku do 25 lat.

W 1990 r. na tysiąc mężczyzn w wieku 20-24 lata przypadało 125 będących w związku małżeńskim, natomiast w roku ubiegłym było ich tylko 54. Wśród kobiet - odpowiednio 117 i 61.

Liczba rozwodów od 1994 r. jest stabilna - rocznie rozwodzi się ponad 11 tys. par, na tysiąc mieszkańców przypadają 3 rozwody. Piąta część par rozwodzi się w ciągu pierwszych 10 lat pożycia małżeńskiego, blisko 12 proc. - w drugim dziesięcioleciu małżeństwa.

Wraz ze zmniejszaniem się liczby mieszkańców zmienia się też ich struktura wiekowa.

Na przykład, w latach 1990-1999 liczba mieszkańców zmniejszyła się o 0,3 proc., natomiast liczba dzieci w wieku do 14 lat - o 13 proc. Obecnie stanowią one 19,8 proc. ogółu mieszkańców.

Z powodu postępującego procesu starzenia się mieszkańców, stale wzrasta liczba osób w wieku 60 i więcej lat. Obecnie stanowią one ponad 18,5 proc. ogółu ludności kraju.

(?Lietuvos rytas? z 20 07 2000 r.)

NG 32 (468)