Make your own free website on Tripod.com
Małgorzata Musiałowska

Biegną do mnie zielone wzgórza Wilna...

Czemu do mnie
Jam przecie nietutejsza
Ale choć nie obaczę
Wileńszczyzno
twoich dwóch księżyców
To przecież popłynę
tajemniczej Świtezi wodą
do źródła -
?kraju lat dziecinnych?
żeby już nie musieć
rozumieć
tęsknoty Pielgrzyma
żeby
sercem przeorać
tę ziemię, gdzie
jeszcze polskie dusze
trzymają straż
bardziej szablo - orliste
niż tu.

Toruń, 1999 r.

NG 33 (469)