Samorządy grożą sądami

Co najmniej 30 spośród 60 samorządów Litwy postanowiło już upoważnić Zrzeszenie Samorządów Litwy do reprezentowania ich interesów w sądzie podczas procesowania się z rządem.

Jednocześnie z powództwem przeciwko państwu do Kongresu Władz Terytorialnych i Regionalnych Rady Europy zostanie również skierowana skarga o naruszeniach praw samorządów.

Zrzeszenie zapowiada, że do sądu zwróci się w sierpniu. Dotychczas jeszcze nie obliczono, w jakiej wysokości powództwo zostanie wytoczone państwu.

Natomiast samorząd m. Wilna postanowił zwrócić się do sądu osobno od innych samorządów.

Rada stołeczna już zawiadomiła, że przygotowano i skieruje się do sądu powództwo w sprawie środków, których nie przelano samorządowi Wilna. Wysokość tego powództwa - 129 mln 457 tys. litów.

Inf. BNS i "Lietuvos rytas" ("Lietuvos rytas" z 27 07 2000 r.)

NG 33 (469)