Proszę o kontakt

Dostrzegalny wzrost aktywności inteligencji polskiej na Litwie pozwala mieć nadzieję, że wzrasta także jej zainteresowanie przeszłością przedrozbiorowego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jako doktorant, przygotowujący pracę o działalności politycznej kanclerza wielkiego litewskiego Joachima Litawora Chreptowicza, liczę na nawiązanie kontaktu z tymi mieszkańcami Litwy, którzy dzielą zainteresowanie historią litewsko - ruskiego rodu Chreptowiczów i działalnością samego kanclerza w czasach stanisławowskich (II poł. XVIII w.).

Obiecując wymianę informacji, które pozyskałem w Polsce, liczę na podobne z archiwów litewskich.

Informację proszę przesyłać na adres tygdnika "Nasza Gazeta" lub osobisty:

Krzysztof Tracki
41 - 707 Ruda Śląska 7
ul. Oświęcimska 67/5
Polska

NG 33 (469)