Na święto pieśni na Ziemi Smołwieńskiej

Oddział Związku Polaków w Visaginasie wraz z miejscowym zespołem "Tumielanka"serdecznie zapraszają na I Festyn Polskiej Piosenki, który odbedzie się w najbliższą niedzielę, 13 sierpnia 2000 roku w m. Wisaginas . Święto rozpocznie się Mszą św. o godz. 12.00, koncert zaś o godz. 15.00. Gorąco zapraszamy polskie zespoły oraz Polaków z Wileńszczyzny i Kowieńszczyzny do udziału w Festynie.

Tel. kontaktowy w Wisaginasie 8 - 266 - 60 557, w Wilnie 22-33-88.Oddział ZPL w m. Wisaginas

Na zdjęciu: współorganizator festynu zespół "Tumielanka".

NG 33 (469)