Dolary amerykańskie - na sprawy litewskie

Działająca w Chicago Fundacja Litewska po raz pierwszy w ciągu 39 lat swego istnienia przeznaczyła w tym roku milion dolarów na sprawy litewskie.

Przewodniczący zarządu fundacji Povilas Kilius powiedział, że niełatwo było podzielić tę sumę, ponieważ życzenia proszących o pomoc przekroczyły 3 mln dolarów.

Pieniądze rozdzielała komisja pod przewodnictwem doktora Antanasa Razmy.

Sumę 100 tys. dolarów przydzielono nauczycielom Litwinom z Litwy Wschodniej i krajów Europy Wschodniej.

Radzie oświatowej Wspólnoty Litwinów USA przypadło ponad 80 tys. dolarów, komisji oświatowej Światowej Wspólnoty Litwinów - przeszło 21 tys. dolarów.

Ponad 400 tys. dolarów przydzielono na sprawy społeczne. Z tej sumy 10 tys. dolarów przeznaczono na programy o działalności wychodźstwa, nadawane przez Telewizję Litewską.

Na stypendia przeznaczono ponad 198 tys. dolarów, w tym 105 tys. dolarów przypadło studentom z Litwy.

("Lietuvos rytas" z 9 sierpnia 2000 r.)

NG 34 (470)