Wojdaty ? Grunwald

6 listopada 1998 roku w Wojdatach powstała drużyna harcerek im. E. Plater

Początkowo drużyna liczyła 17 harcerek. Na czele drużyny stała drużynowa Janina Dokudowicz. W ciągu swego istnienia drużyna wykonywała zadania, które układała drużynowa na cały rok harcerski. Były to różne imprezy i akcje: Andrzejki, święto pieczonego ziemniaka, Dzień Dziecka, Akcja sprzątania cmentarza w Wojdatach oraz wiele innych. Tego samego roku 15 lipca na Polach Grunwaldzkich z upoważnienia Przewodniczącej Związku Harcerstwa Polskiego dh hm Marii Hrabowskiej dziewczęta na wzgórzu Jagiełły złożyły Przyrzeczenie Harcerskie.

Od tamtego ważnego wydarzenia nasza drużyna zaczęła zdobywać miano "Drużyny Grunwaldzkiej". Co roku uczestniczymy w Międzynarodowym Zlocie Grunwaldzkim. W roku bieżącym 15 lipca po raz trzeci otrzymałyśmy miano Drużyny Grunwaldzkiej, potwierdzenie którego nam wręczyła przewodnicząca Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich hm Barbara Bogdańska - Pawłowska.

W 590 rocznicę Bitwy pod Grunwaldem miałyśmy wielki zaszczyt, jako jedyna drużyna ze Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie, spotkać się na polu bitwy z naczelnikiem GKZHP i z prezydentami Państwa Litewskiego - Valdasem Adamkusem i Państwa Polskiego - Aleksandrem Kwaśniewskim.

19 - 20 listopada 1999 roku w Wojdackiej Szkole - Przedszkolu odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru Związkowi Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych w Wojdatach przez społeczeństwo powiatu Mrągowo z Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Polsce. Sztandar dla drużyn harcerskich i gromad zuchowych został sfinansowany przez posła Sojuszu Lewicy Demokratycznej mgr inż. Tadeusza Matyjka. Wykonawcy sztandaru: Anna Kosarzecka, Gertruda Czołomiej, mgr Jadwiga Słomkowska, mgr Anna Góźdź i Danuta Oracz.

Zawdzięczając hm Zbigniewowi Tomala (komendant Hufca ZHP Radom - m), Państwu Góździom i wielu innym osobom, co roku bierzemy udział w obozie harcerskim. Na tegoroczny obóz wyjechałyśmy dzięki pani dyrektor Wojdackiej Szkoły - Przedszkola Danuty Narbut, która załatwiła nam ten wyjazd. Obóz odbył się w Młyniku (gmina Sorkwity). Na obóz wyjechało 25 osób, spośród których dwie opiekunki Danuta Narbut i Ola Malewicz, 3 dziewczyny z Łotwy oraz 20 harcerzy i harcerek z Wojdat. Atmosfera na obozie była wspaniała dzięki kadrze obozu oraz komendantce hm Ewie Basińskiej.

Przyboczna 3WDH im. E. Plater

Żaneta Gorna

NG 34 (470)