Szczere dzięki społeczeństwu Legionowa

Szanowna Redakcjo!

Za pośrednictwem Redakcji "Naszej Gazety" pragniemy podziękować p. Elżbiecie Klimaszewskiej, prezesowi Towarzystwa Pomocy Polakom na Wschodzie z miasta Legionowa. Już pięć lat jak pani Elżbieta organizuje pomoc uczniom naszej szkoły, a w tym roku były to czwarte kolonie dla dzieci z Porudomińskiej Szkoły Podstawowej w rej. wileńskim.

Dzięki p. Elżbiecie dzieci poznają bogatą przeszłość naszej Macierzy, zwiedzają miejsca najbliższe i najdroższe dla każdego Polaka: Kraków i Wawel, Częstochowę, Żelazową Wolę, Jabłonną, Warszawę, Zakopane.

W tym roku mieliśmy możliwość w ciągu dwu dni poznać prześliczne miasto Polski - Zakopane. Pani Elżbiecie też dopisuje szczęście, gdyż na swej drodze spotyka ludzi bardzo życzliwie nastawionych do nas. I w tym roku spotkała p. Kazimierza Szymańskiego, który dla nas poświęcił swój wolny czas, by oprowadzić po Zakopanem, po górach i w sposób bardzo dostępny opowiadał nam przepiękne dzieje Zakopanego. Zwiedziliśmy zabytki miasta, byliśmy przy grobie K. Makuszyńskiego i Sabały, byliśmy przy mauzoleum Jana Kasprowicza oraz obok domu - muzeum.

A góry nas urzekły swą potęgą i pięknem. Stary Giewont widoczny był nam z okien pensjonatu "Wiktoria", witał i żegnał nas co rano i wieczór.

Poznaliśmy kulturę i architekturę góralską oraz zwiedziliśmy Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej.

Poznając dzieje naszego narodu, czujemy się dumni, że też należymy do tej dużej wspólnoty polskiej, która nigdy się nie ugięła i nie padła na kolana, a z honorem walczyła o wolność Ojczyzny.

Toteż serdecznie dziękujemy p. Elżbiecie Klimaszewskiej za te lekcje patriotyzmu.

Chcemy też podziękować pani dyrektor ZSO nr 1 Brygidzie Wagner za przyjęcie nas do swojej szkoły i stworzenie warunków do zamieszkania w ciągu dwóch tygodni. Stale czuliśmy ciepło jej matczynych rąk. Składamy podziękowania dla pani Jadzi i Stasi za przygotowanie sal dla kolonii, pani Janinie i pani Marii za przygotowanie posiłków. Serdecznie dziękujemy paniom: Danucie Mielczarskiej, Barbarze Korczak, Annie Skłodowskiej - Wiśniewskiej, Małgorzacie Gołębiowskiej, Elżbiecie Żelazek, Antoninie Smolińskiej, Marynie Lipskiej, Barbarze Koper, Celince Zatuszek, Anieli Kowalczyk, Lucynie Celestowskiej, Annie Chylińskiej, Jadwidze Rutkowskiej, Teresie Bochowicz, Dorocie Jaroszewicz, państwu Henryce i Leszkowi Turek, państwu Małgorzacie i Tadeuszowi Walaszczyk, Zofii Jaroszewicz, państwu Barbarze i Władysławowi Gugołom, Hannie Zybowskiej, państwu Irenie i Andrzejowi Kadłubowskim, Genowefie Lipskiej, Zofii Szymańskiej, Barbarze Biczyk, Janinie Żak, Halinie Zgliczyńskiej, Annie Rozwens, Justynie Oleś, Lenie Dzięgielewskiej, Annie Sternik, Janinie Niedzieskiej, p. Jackowi Chylińskiemu oraz wszystkim innym, którzy wspierali nas, a nie chcieli ujawnić swego nazwiska. Serdecznie dziękujemy prezydentowi miasta p. Andrzejowi Kicmanowi oraz radnym z ramienia AWS i wszystkim mieszkańcom Legionowa, dzięki którym nasz pobyt był bardzo ciekawy i atrakcyjny.

Tylko dzięki dobrej woli mieszkańców mogliśmy skorzystać z tego, że zwiedziliśmy Warszawę dwa razy, przewodnikami byli p. Edward Grzelak, p. Krzysztof Goławski, p. Ela Klimaszewska. Pobyt nad Zalewem Zegrzyńskim znów zafundowała nam p. Mirosława Kośmider. Wszyscy ludzie życzliwie ustosunkowywali się do sprawy naszego pobytu i starali się okazać nam wiele serca. Serdeczne Wam Wszystkim Bóg zapłać.

A p. Leszkowi Królowi dziękujemy za przysmaki, które myśmy mieli na drogę.

Pani doktor Lidce Kułakowskiej - Fudalej dziękujemy za opiekę medyczną.

Jadwiga Osipowicz,

nauczycielka Porudomińskiej Szkoły Podstawowej

NG 34 (470)