Tydzień w skrócie

Zmniejszą

Rząd RL w najbliższym czasie wniesie pod obrady Sejmu propozycję o zmniejszeniu tegorocznego budżetu. Powodem do zmniejszenia już przewidzianych tegorocznych dochodów i wydatków jest ciągle pogarszająca się sytuacja gospodarcza kraju. Tylko w ciągu pierwszych 7 miesięcy bieżącego roku do budżetu kraju nie wpłynęło 264 mln Lt.

Zaskarżyli

39 z 60 istniejących na Litwie samorządów zaskarżyły w Najwyższym Sądzie Administracyjnym Rząd RL. Samorządy przez sąd domagają się od Rządu należnych im 88,7 mln Lt.

Nie pozwolili

Władze nie dały pozwolenia Partii Narodowosocjalistycznej M. Murzy na zorganizowanie wiecu w Wilnie, obok gmachu Sejmu RL. W Szawlach, gdzie ta nie zarejestrowana na razie partia ma najwięcej zwolenników, na autobusy do Wilna czekało około 170 osób. Jednym z najważniejszych powodów, dla których zabroniono tej akcji, była faszystowska i nacjonalistyczna symbolika litewskich narodowych socjalistów.

Internet

U premiera rządu RL A. Kubiliusa odbyła się robocza narada, poświęcona problemom rozwoju internetu w naszym kraju. Na naradzie została między innymi omówiona kwestia roli rządu w rozwoju internetu.

NG 34 (470)