I Dni Europejskiej Kultury Ludowej

Szanowni Państwo,

Ośrodek Promocji Kultury "Gaude Mater" w Częstochowie, organizator I Dni Europejskiej Kultury Ludowej, które odbędą się w dniach 2. 09 - 3. 09. 2000 r. w Częstochowie, zwraca się do Państwa z prośbą o rozpropagowanie wśród twórców ludowych zarówno polonijnych jak i zagranicznych Międzynarodowego Konkursu dla Twórców Ludowych, który odbędzie się w ramach powyższej imprezy.

Współorganizatorami I Dni Europejskiej Kultury Ludowej są: Fundacja Kultury Wsi, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Częstochowie, Duszpasterstwo Rolników Episkopatu Polski, Liga Krajowa, Cepelia oraz Związek Młodzieży Wiejskiej.

Podstawowym celem powyższego projektu są konfrontacje elementów europejskiej sztuki ludowej, zaś w szerszej perspektywie ukazanie jego uczestnikom, a poprzez media - społeczeństwu polskiemu, znaczenia dziedzictwa kulturowego w procesie integracji europejskiej.

W ramach I Dni Europejskiej Kultury Ludowej obok seminarium naukowego i prezentacji ludowych zespołów artystycznych zaplanowano m. in.: targi sztuki ludowej, prezentacje twórców ludowych, pokazy procesu powstania dzieła ludowego, a także Międzynarodowy Konkurs Sztuki Ludowej Częstochowa 2000.

Impreza pn. I Dni Europejskiej Kultury Ludowej będzie odbywać się co dwa lata, a wraz z nią Konkurs dla Twórców Ludowych.

W pierwszej jego edycji, terminem ostatecznym nadsyłania prac jest 15 sierpnia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 sierpnia, a o jego wynikach laureaci oraz twórcy, których prace zostały zakwalifikowane na wystawę, zostaną poinformowani korespondencyjnie do dnia 25 08 2000 r. (szczegółowe informacje nt. Konkursu zawarte są w regulaminie).

Wierzymy, że nasza prośba skierowana do Państwa już teraz, ułatwi nam dotarcie do jak największej liczby twórców ludowych na świecie (polonijnych i zagranicznych) w przyszłości oraz, że dzięki Państwa pomocy uda nam się stworzyć Bank Danych, co ułatwi odpowiednio wczesne wysyłanie Regulaminu i Kart Zgłoszeń w kolejnych edycjach tej międzynarodowej imprezy.

Pozwalamy sobie przesłać na Państwa ręce Regulamin i Kartę Zgłoszenia Międzynarodowego Konkursu Sztuki Ludowej Częstochowa 2000, w języku polskim i angielskim. Być może uda się Państwu wręczyć je twórcom, którzy mają gotowe prace, których nie przerazi krótki termin nadsyłania prac i zdecydują się wziąć udział jeszcze w tegorocznej edycji konkursu. W przypadku większego zainteresowania, załączoną Kartę można powielić.

Mając nadzieję, że nasza prośba nie sprawi Państwu kłopotu i spotka się z Państwa życzliwym przyjęciem, pozostajemy z wyrazami szacunku.

Dyrektor Małgorzata Zuzanna Nowak

Nasz adres: Ośrodek Promocji Kultury "Gaude Mater", ul. Dąbrowskiego 1, 42 - 200 Częstochowa, Polska;

tel. 0048 34 324 - 36 - 38

fax. 0048 34 365 - 17 - 60

Od redakcji: Karta Zgłoszenia oraz warunki konkursu są do odebrania w redakcji. Mimo,że informacja o Dniach dotarła do redakcji spóźniona, proponujemy naszym twórcom ludowym wysłanie Karty Zgłoszenia, aby nawiązać kontakt z organizatorami Dni na przyszłość.

NG 34 (470)