Obchody Dnia Wojska
Polskiego w Wilnie

W miniony wtorek, 15 sierpnia br. Ambasada RP w Wilnie z udziałem kombatantów zorganizowała uroczyste obchody Dnia Wojska Polskiego.

W tym dniu w intencji poległych żołnierzy Wojska Polskiego w kościele Ducha św. została odprawiona Msza sw. Przedstawiciele Ambasady i Konsulatu Generalnego RP z udziałem lokalnych społeczeństw złożyli kwiaty w Zułowie, Święcianach, Nowych Święcianach, Trokach, w Ponarach, na cmentarzach Antokolskim i Nowa Rossa.

W południe uroczystość oddania hołdu poległym żołnierzom z udziałem Ambasador RP prof. Eufemii Teichmann, wiceministra obrony Litwy Edmundasa Simonaitisa i przedstawicieli polskich organizacji społecznych odbyła się również na kwaterze wojskowej na Rossie przy grobie Matki i Serca Syna.

W godzinach popołudniowych w Klubie Oficerskim z tej okazji została otwarta wystawa fotograficzna pod tytułem "Drogi do niepodległości", która potrwa do końca sierpnia. Szersza relacja o wystawie w następnym numerze.

Na zdjęciach: uroczystość przy grobie Matki i Serca Syna.

Fot. Waldemar Dowejko

NG 34 (470)