Konferencja AWPL

W minioną sobotę, 19 sierpnia br. odbyła się przedwyborcza konferencja AWPL, na której wytypowano kandydatów na posłów do Sejmu RL w poszczególnych okręgach wyborczych oraz zatwierdzono partyjną listę wyborczą. Przebieg i atmosfera konferencji jeszcze raz dowiodły, iż mieliśmy absolutną rację, gdy zgodnie z literą prawa obroniliśmy niezależność Związku Polaków na Litwie, jako organizacji społecznej, od organizacji politycznej, jaką jest AWPL. Wszystko wskazuje na to, iż gdybyśmy w porę nie dostrzegli niebezpieczeństwa zdominowania organizacji społecznej przez działaczy i urzędników AWPL, dziś do ostrej wewnątrzpartyjnej walki o ?lepsze? okręgi wyborcze byłby wciągnięty również Związek, a jego istnienie zostałoby poważnie zagrożone.

Jak można było przewidzieć, na konferencji rozgorzała bezpardonowa walka między W. Tomaszewskim a J. Sienkiewiczem, mimo iż zupełnie przecież niedawno, bo 3 kwietnia br. ?wspólnym frontem? z udziałem Z.Balcewicza, L. Januđauskienë, J. Mincewicza i niektórych innych działaczy bez żadnych skrupułów i poczucia odpowiedzialności próbowali atakować Związek i tygodnik ?Nasza Gazeta?.

Sienkiewicz, któremu zaproponowano kandydowanie w Nowowilniaskim Okręgu Wyborczym, zrzekł się udziału w wyborach z ramienia AWPL. Gwoli prawdy należy przypomnieć, iż kiedy w minionych wyborach w powyższym okręgu startował R. Maciejkianiec, tradycyjnie nieżyczliwy Związkowi przedstawiciel Polskiego Radia w Wilnie A. Klubiński informował Polskę i świat, iż ?prezes ZPL przegrał w okręgu, w którym Polak nie może nie wygrać?. Do tematu wrócimy po opublikowaniu listy kandydatów na posłów z ramienia AWPL w wyborach do Sejmu RL.

Przypominamy również, iż na łamach pisma chętnie zamieścimy pytania, skierowane do kandydatów na posłów zarówno z listy AWPL, jak i ubiegających się o mandat w poszczególnych okręgach wyborczych z listy dowolnej parti.

Inf. wł.

NG 35 (471)