Kiedy Karta Polaka?

17 sierpnia br. na przejściu granicznym w Ogrodnikach oficer WOP kategorycznie uwarunkował naszą możliwość przekroczenia granicy w zależności od posiadania przy sobie nie mniej niż 300 Lt na osobę. Nie pomogły wpisy w dowodzie, iż jesteśmy Polakami, i zapewnienia, że udajemy się do Polski zaledwie na kilka godzin na spotkanie ze znanym działaczem, wypoczywającym w pobliskim ośrodku Kukle. Skrupulatne liczenie każdego lita dzięki sąsiedzkiej pomocy wypadło na szczęście pomyślnie, co pozwoliło znaleźć się nareszcie w Macierzy, która, jak twierdzą politycy, kocha i niezmiernie tęskni za swoimi dziećmi, rozsianymi po całym świecie.

A propos wojska. Warto przypomnieć, iż w swoim czasie, gdy nasi ojcowie służyli w Wojsku Polskim jego imię używało się z przydomkiem "patriotyczne".

NG 35 (471)