Tydzień w skrócie

Sejm

W Wilnie w gmachu Sejmu RL obradował dziesiąty Sejm Litwinów Świata. W obradach wzięło udział 150 delegatów z 30 krajów, w tym Litwini z Polski.

Premie

Premier rządu RL A. Kubilius oświadczył, że reprezentanci litewskiej drużyny na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney, którzy zdobędą złoty medal olimpijski otrzymają od litewskiego rządu premię w wysokości 400 tys. Lt., za medal srebrny 200 tys. Lt., za brązowy 150 tys. Lt. Z kolei litewscy sportowcy, którzy uplasują się na miejscach od czwartego po ósme otrzymają odpowiednio 80-20 tys. Lt.

Budżet

W pierwszym półroczu bieżącego roku budżet Litwy nie otrzymał około 250 mln. Lt. planowanych dochodów. Tegoroczne wpływy do budżetu są mniejsze od ubiegłorocznych. Największą lukę zrobiły zbyt małe wpływy do budżetu od podatku VAT. Powodem złego zbierania podatku od VAT są: wzrost eksportu, wzrost użytkowania gazu zamiast benzyny.

Banknoty

W końcu br. do obiegu mają być wprowadzone 500 - litowe banknoty. Nowe litewskie banknoty są drukowane w Niemczech. Na banknocie są umieszczone wizerunki poety V. Kudirki i dzwonu.

Telefony

W ciągu czerwca Litwa importowała 10,4 tys. telefonów komórkowych. Obecnie na Litwie jest 343,6 tys. abonamentów telefonów komórkowych, telefon posiada co 11 mieszkaniec naszego kraju. Jest to najniższy wskaźnik rozwoju telefonicznej łączności komórkowej w krajach bałtyckich.

NG 35 (471)