Algis VAŠKEVIČIUS

Rada nie podporządkowała się
przedstawicielowi rządu

We czwartek rada rejonu wyłkowyskiego odrzuciła żądanie przedstawiciela rządu w powiecie mariampolskim Algirdasa Juozasa Grabauskasa zawieszenia niezgodnego z prawem postanowienia w sprawie utworzenia jedenastej klasy w Pajewońskiej Szkole Średniej. Za wnioskiem o odwołanie niezgodnej z prawem decyzji głosowało 6, przeciwko - 5 radnych, 7 natomiast powstrzymało się od głosu.

J. A. Grabauskas zażądał odwołania tego postanowienia, ponieważ było ono sprzeczne z rozporządzeniem ministra oświaty i nauki.

Ministerstwo Oświaty i Nauki nie przewidziało utworzenia profilowego nauczania w Pajewońskiej Szkole Średniej, 10 klasę bowiem w tym roku ukończyło tu 12 uczniów, natomiast zgodnie z ustawą przyszła klasa jedenasta powinna posiadać co najmniej 15 uczniów.

Mieszkańcy Pajewonisu, którzy zebrali 185 podpisów, w piśmie do mera rejonu przedstawili 11 motywów, dlaczego w tej szkole powinna być klasa jedenasta. Wśród nich wymienia się to, że w innej szkole dzieci wiejskie będą odczuwały dyskryminację, jak też będą miały mniej czasu na odrabianie lekcji. Rada twierdzi, że podejmując decyzję, uwzględniała opinię mieszkańców.

("Lietuvos rytas" z 18 sierpnia 2000 r.)

NG 35 (471)