Sylwetki litewskich działaczy
społeczno politycznych

Mečys LAURINKUS,

dyrektor generalny Departamentu Bezpieczeństwa Państwowego, zgłosił wniosek, aby przyjąć uzupełnienie do Kodeksu Administracyjnych Naruszeń Prawa, przewidzieć kary za używanie symboliki, podżegającej do niezgody narodowej. DBP przypomina,że obecnie nie przewiduje się odpowiedzialności za symbolikę, podżegającą do niezgody narodowej lub rasowej. W ostatnim okresie szczególnie zaktywizowały się organizacje nacjonalistyczne oraz wandale.


Virginijus MARTIŠAUSKAS,

poseł na Sejm, centrysta, "upiększył" swój samochód herbem, który wandale zerwali ze słupa granicznego na granicy państwowej Litwy. Przypadki wandalizmu stały się szczególnie częste w ostatnich tygodniach. Znaki granicy państwowej są najczęściej niszczone w strefach granicznych Oran i Ignalina. V. Martišauskas twierdzi,że "dekoracyjny znak" nabył od osoby prywatnej.

Liutauras VARANAVIČIUS,

przewodniczący zarządu banku "Űkio bankas" W pierwszym półroczu br. grupa banku "Űkio bankas" miała 1,794 mln litów audytowanego zysku. W tym samym okresie roku ubiegłego zysk wyniósł 1,63 mln litów. Na dzień 1 lipca wartość majątku banku rachowano na 279,4 mln litów, czyli była ona większa o 69,3 mln litów niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Juozas RAIŠELIS,

dyrektor generalny "Dvarčioniř keramika" Osuwisko ziemi zburzyło magazyny spółki. Straty materialne przedsiębiorstwa wyniosły dziesiątki milionów litów. Zniszczeniu uległa tylko produkcja wartości 4 mln litów. Majątek spółki nie był ubezpieczony na wypadek klęski żywiołowej.

("Veidas" nr 32)

NG 35 (471)