Liliana Narkowicz

?Drogi do niepodległości?

Pokój jest nie tylko w rękach jednostek, ale i narodu. To narodom przysługuje zaszczyt budowania pokoju, opartego na przekonaniu, że ludzka godność jest święta oraz na uznaniu niezaprzeczalnej równości wszystkich ludzi.

Jan Paweł II

- tak została zatytułowana wystawa, czynna w Klubie Oficerskim przy ul. Pamënkalnio w Wilnie, która potrwa do 1 września br. Ekspozycja mówi o okresie 80 lat ?zmagań Polaków o odzyskanie niepodległości i powrót Polski do rodziny narodów demokratycznych?.

Jeszcze 16 listopada 1918 r. Józef Piłsudski jako Wódz Naczelny Armii Polskiej wysłał telegram do Rządów wszystkich Państw wojujących i neutralnych, w którym m. in. pisał: ?Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych?.

?Bóg - Honor - Ojczyzna? - było najpiękniejszym żołnierskim zawołaniem. Życie ludzkie - najważniejszą ofiarą złożoną na ołtarzu wolności.

Na wystawie możemy prześledzić walkę o wolność i ideały demokratyczne narodu polskiego poczynając od 1920 r., kiedy to Polacy powstrzymali pod Warszawą marsz bolszewików w głąb Europy. Zdjęcia, wypowiedzi, oświadczenia polityków, ulotki, plakaty ukazują najbardziej dramatyczne chwile w dziejach państwa. Wystawę zamyka ilustracja historycznego wydarzenia: wstąpienie Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego w dn. 12 marca 1999 r.

Bezpośrednio z Wilna wystawa powędruje do Brukseli.

Fot. Waldemar Dowejko

NG 35 (471)