Sto lat młodej parze

Niech Wam gwiazdka pomyślności
nigdy nie zgaśnie...

W sobotę, 26 sierpnia 2000 roku w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Św. w Kalwarii zawarli związek małżeński Jola Misiewicz, korektor "Naszej Gazety" oraz Andrzej Orłowski.

W imieniu współpracowników redakcji oraz Czytelników składamy Joli i Andrzejowi najserdeczniejsze życzenia długich i szczęśliwych lat we wzajemnej miłości i szacunku, zdrowiu i dostatku. Niech Opatrzność ma ich w swojej opiece, a w drodzeżycia niech im towarzyszą dobrzy ludzie, wierni przyjaciele, liczna gromadka dzieci oraz "Nasza Gazeta". (red)

NG 36 (472)