Beata Garnyte

Pomnik Katarzyny II

U schyłku XIX i na początku XX wieku w Wilnie zaczęły się nasilać tendencje rusyfikacyjne. Wtedy też w ramach propagandy w mieście zaczęto wznosić pomniki carom i ich "zasłużonym" poplecznikom, zakładać muzea...

W roku 1904 na Placu Katedralnym w Wilnie stanął pomnik Katarzyny II. Zdobił go krótki napis w języku rosyjskim: " Oderwane wrócić".

W oczach Europy Katarzyna II starała się uchodzić za oświeconą przedstawicielkę absolutyzmu, carycę czuwającą nad prawdą i sprawiedliwością, dbającą o dobro swoich poddanych...

Jak jednak było w rzeczywistości - wie dobrze każdy, kto przeczytał chociażby jedną książkę, opisującą dobę panowania tej cesarzowej, a już najbardziej sprzeczny z powyższymi twierdzeniami był fakt, że przyłączyła się ona do zaboru ziem Rzeczypospolitej Obojga Narodów. I ten fakt jednak potrafiono "wytłumaczyć". Zdaniem bowiem cesarzowej nie sięgano podczas zaborów po cudze, lecz przywracano to, co się Rosji, jako spadkobierczyni Rusi Kijowskiej należy.

Na zdjęciu: pomnik Katarzyny II.

NG 36 (472)