Dwie trzecie obywateli - przeciwko
ideom zwolenników Murzy

Zbliżające się wybory, problemy gospodarcze i socjalne są znakomitą okazją do reklamy dla różnej maści politykierów. Nic więc dziwnego, że narodowi socjaliści pod przewodem Mindaugasa Murzy szczególnie zaktywizowali działalność, kolejno organizują wiece nie tylko w Szawlach, ale też w Kownie, gdzie ich powitały i pozdrowiły same władze miasta.

A jak mieszkańcy Litwy oceniają idee, które głosi M. Murza, czy aprobują jego działania? Jak w takiej sytuacji powinni, zdaniem obywateli, postępować politycy? Na zamówienie naszego tygodnika studio badania opinii publicznej i rynku "Spinter" przeprowadziło sondaż wśród 500 mieszkańców w wieku ponad 16 lat z pięciu wielkich miast Litwy.

Wykazał on, że większa część respondentów nie akceptuje głoszonych przez M. Murzę idei narodowosocjalistycznych, które, m.in., cieszą się największym poparciem wśród mieszkańców Szawel i Kowna. Obywatele również uważają, że politycy powinni aktywniej podejmować środki zapobiegawcze, więcej dyskutować ze zwolennikami idei M. Murzy. Ludziom, zapewne, po prostu potrzebna jest informacja, aby mogli wyrobić sobie zdanie i opinię o narodowych socjalistach.

Sondaż ten wykazał, że najbardziej wyróżniają się opinie mieszkańców Szawel i Kowna. Wielu szawelczyków i kowieńczyków, odwrotnie niż mieszkańcy innych wielkich miast, popierają Vytautasa Šustauskasa i Vidę Stasiűnaitë, którzy uczestniczyli w wiecach M. Murzy.

Jak oceniacie działalność i propagandę narodowych socjalistów, którą prowadzą M. Murza i inni politycy o nastawieniu narodowosocjalistycznym (proc.)?

Nie akceptuję36,7
Akceptuję21,7
Zupełnie nie akceptuję23,3
Całkowicie akceptuję5,4
Nie wiedzą/nie mają zdania 12,9

("Veidas" nr 34 z 2000 r.)

NG 36 (472)