Saulius CHADASEVIČIUS

Księga nazwisk wilnian - bestsellerem
dla miłośników statystyki

Czasopismo ''Sostinë'' proponuje, aby w sposób oryginalny spojrzeć na spis telefonów mieszkańców Wilna i rejonu

Książka - zwierciadłem miasta

W książce telefonicznej mieszkańców stolicy można spotkać zwierzęta, postacie z bajek, nazwy zawodów, chorób, instytucji, firm miast, miesięcy, różnych przedmiotów i mnóstwo innych rzeczy.

Ale to nie oznacza, że w książce telefonicznej dopuszczono się błędów. Po prostu nazwiska wilnian są bardzo rozmaite.

Książka telefoniczna jest jak gdyby swoistą momentalną fotografią miasta. Chociaż ludzie umierają, zmieniają adresy, nazwiska, numery telefonów, jednakże spis abonentów telefonicznych przez dłuższy czas pozostaje bez zmian.

Otwórzmy spis telefonów mieszkańców Wilna i rejonu. Liczy on prawie kilkaset tysięcy linijek.

Są setki jednakowych nazwisk

Jonas Jonaitis, Petras Petraitis, Jonas Petraitis - takie i podobne połączenia imion i nazwisk stały się już szablonowe. Na przykład, trzeba podać wzór wypełnienia jakiejkolwiek ankiety, wtedy właśnie używane są takie połączenia. Ale, czy naprawdę są to typowe nazwiska wilnian?

W książce telefonicznej nie ma nawet pół setki Petraitisów, Jonaitisów jest nieco ponad trzydzieści. Oznacza to, że wielu wilnian może pochwalić się posiadaniem jeszcze popularniejszych nazwisk.

Zapewne, najwięcej wilnian ma nazwisko Stankiewicz - w książce telefonicznej jest ich nawet 418. Nazwisko Iwanowa, znajdujące się na drugim miejscu pod względem popularności, występuje znacznie rzadziej, liczba używających go osób wynosi około 250. Co prawda, jeśli do tego dodamy mężczyzn Iwanowów, to ogółem naliczylibyśmy prawie 400 takich nazwisk.

Trafiają się też nazwiska egzotyczne

Trzecim, najczęściej występującym nazwiskiem jest Tomaszewicz.

Tylko jedno nazwisko w książce telefonicznej rozpoczyna się na nielitewską literę "W". Podobnie, stosunkowo niewiele nazwisk jest na literę "H" - zaledwie 46. Większość nazwisk z tego działu jest pochodzenia cudzoziemskiego - litewskie brzmienie ma mniej więcej co piąte.

("Lietuvos rytas" z 19 08 2000 r.)

NG 36 (472)