Integracja środowiska dziennikarzy
polskich na Wschodzie

W dniach 3 - 4 września 2000 roku odbył się w Warszawie Zjazd Założycielski Związku Dziennikarzy Polskich na Wschodzie "Media Polskie"

Wzięli w nim udział przedstawiciele największych redakcji polskojęzycznych mediów z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii.

Uzgodniono Statut oraz "Zasady pracy i podstawy etyki prasy polskiej na Wschodzie". Na pierwszą kadencję, będącą przede wszystkim okresem organizacyjnym Związku wybrano jako Prezesa Michała Bieniasza z estońskiej "Naszej Polonii".

Związek ma charakter międzynarodowej organizacji twórczo - zawodowej. Jego cele i zadania dotyczą przede wszystkim środowiska polskich dziennikarzy na Wschodzie, lecz z ich realizacji korzyść płynąć będzie niewątpliwie dla całej polskiej społeczności na tym terenie.

Tygodnik "Nasza Gazeta" na zjeździe założycielskim reprezentowali Beata Garnytë i Ryszard Maciejkianiec.

Inf. wł.

NG 37 (473)